• Thủ tướng: Năm 2025 xuất khẩu tôm Việt Nam phải đạt 10 tỉ USD
  • Nghiên cứu Giá trị kinh tế thực dụng của các rủi ro thích ứng và ứng phó BĐKH theo các quy mô tại Việt Nam
  • Chuyên gia WB: Nông nghiệp Việt giảm tăng trưởng vì đứng ở ngã ba đường
  • Mô hình chổi đót - hướng đi mới dành cho người khuyết tật
  • Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng nông thôn mới cần gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên
  • Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho vùng lũ Bát Xát | VTC16

Liên kết

Thư viện