• Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam.
  • Lễ trưởng thành Đoàn năm 2020
  • Thông tin chi tiết đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)”. Mã số: ĐTĐL.CN - 34/20.
  • Khử nước mặn bằng năng lượng gió tại Việt Nam
  • Khởi động dự án RIICE giai đoạn 3 về Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng
  • Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi
  • Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng
  • Phim Dự án hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum
  • Đồng hành cùng người khuyết tật
  • Việt Nam sẽ

Lễ trưởng thành Đoàn năm 2020
Tin tức

Liên kết

Thư viện