• Giám sát chuỗi sản xuất tôm an toàn phục vụ xuất khẩu
  • Tập huấn
  • 9 thủ tục hành chính về nông nghiệp sẽ thực hiện “một cửa” từ 1/10/2016
  • Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
  • Ra mắt báo cáo phát triển 2016 về nông nghiệp
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên
  • Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất cho vùng lũ Bát Xát | VTC16

Liên kết

Thư viện