• Năm 2017 – ngành nông nghiệp vượt khó đi lên
  • Bộ trưởng Bộ NN và PTNT yêu cầu các địa phương không chủ quan trong ứng phó với bão số 16
  • Diễn đàn Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới
  • Tập huấn bảo vệ trẻ em trong bối cảnh rủi ro thiên tai
  • Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa NIAPP và ADPC
  • Mô hình chổi đót của người khuyết tật tại thành phố Kon Tum
  • Đa dạng hoá thu nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Kon Tum
  • Hỗ trợ 100 nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao
  • Dự án DiDRR Kon Tum năm đầu tiên

Liên kết

Thư viện