• Mở rộng các dự án hợp tác phát triển công nghệ khử mặn nước từ gió
  • Việt Nam-Bỉ đẩy mạnh trao đổi các sản phẩm nông nghiệp
  • Hội thảo Khoa học Quốc gia:
  • Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam.
  • Lễ trưởng thành Đoàn năm 2020
  • Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ủng hộ và hoan nghênh về đề xuất xây dựng chuỗi kho lạnh thông minh nông sản và triển khai dự án xử lý nước nhiễm mặn từ gió
  • Hội thảo trực tuyến Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL: Dự báo kinh tế quý IV & triển vọng năm 2022
  • Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu
  • Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi
  • Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng
  • Phim Dự án hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum

Liên kết

Thư viện