Liên hệ
Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp
61 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Tel : +84 24 38213317
Fax: +84 24 38214163
Email: info@niapp.org.vn

Bản đồ