• Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác phát triển nông nghiệp
  • Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  • Dự báo sâu bệnh trong tuần từ 13 - 18/2/2019
  • Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
  • Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019
  • Phim Dự án hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum
  • Đồng hành cùng người khuyết tật
  • Việt Nam sẽ
  • Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nông nghiệp
  • Công nghệ viễn thám nâng cao độ chính xác theo dõi lúa và bảo hiểm cây trồng tại Việt Nam

Liên kết

Thư viện