• Dự báo sâu bệnh trong tuần từ 13 - 18/2/2019
  • Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
  • Ngành nông nghiệp phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu 42 - 43 tỷ USD năm 2019
  • Thúc đẩy phát triển nông nghiệp nước bạn Lào trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng và từng tiểu vùng
  • Khử mặn nước sử dụng năng lượng gió
  • Việt Nam sẽ
  • Ứng dụng công nghệ viễn thám trong nông nghiệp
  • Công nghệ viễn thám nâng cao độ chính xác theo dõi lúa và bảo hiểm cây trồng tại Việt Nam
  • Mô hình chổi đót của người khuyết tật tại thành phố Kon Tum
  • Đa dạng hoá thu nhập cho người khuyết tật trên địa bàn thành phố Kon Tum

Liên kết

Thư viện