Chương trình công tác tuần từ ngày 30/03/2020 – 03/04/2020

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Chương trình công tác tuần từ ngày 30/03/2020 – 03/04/2020

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\4ACC3FDBB8742FE42EE679AB96D20699.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 30/03/2020 – 03/04/2020)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 30/03

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 31/03

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 01/03

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 02/03

Sáng

- Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương.

Chiều

Thứ sáu, 03/03

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: