Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tổ chức Đại hội sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 29 tháng 10 năm 2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tổ chức Đại hội sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Quy hoạch và TKNN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Quy hoạch và TKNN; Đồng chí Lê Thành Công – Bí thư Đoàn TN Bộ; cùng các đồng chí Đại diện các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị phòng, trung tâm thuộc Viện; các chuyên gia đóng góp cho phong trào học tập Đoàn Viện, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Viện qua các thời kỳ. Tham dự Đại hội còn có toàn thể các đồng chí đoàn viên của 7 chi đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Viện.

Đồng chí Lê Thành Công – Bí thư Đoàn TN Bộ phát biểu tại Đại hội

1. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội

So sánh kết quả đạt được của trong giai đoạn 2017-2019 với mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội Đoàn Viện lần thứ VIII (gồm 13 chỉ tiêu trọng tâm), BCH đoàn Viện đã đạt được những kết quả như sau:

+ Có 3 chỉ tiêu vượt mức

+ Có 8 chỉ tiêu đạt

+ Có 2 chỉ tiêu chưa đạt
Stt

Chỉ tiêu theo nghị quyết 01/NĐ-ĐTN ngày 19/5/2017

Thực hiện

Đánh giá

Kết quả

Tỷ lệ đạt

1

Giới thiệu cho Đảng kết nạp 05 đồng chí đoàn viên ưu tú.

Giới thiệu cho Đảng kết nạp 6 Đ/c (trong đó, 05 đồng chí đã kết nạp đảng)

120%

Vượt chỉ tiêu

2

Có 7 đồng chí tham gia học lớp đối tượng Đảng.

7 Đ/c tham gia học lớp đối tượng Đảng

100%

Đạt

3

Có 80% đoàn viên xếp loại xuất sắc, còn lại là đoàn viên tiên tiến.

60 đoàn viên

100%

Đạt

4

Hàng năm, Đoàn Viện luôn xếp loại là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

100%

Đạt

5

Có 02 đồng chí đoàn viên được nhận bằng “Lao động sáng tạo” hoặc bằng khen Bộ trưởng.

2

100%

Đạt

6

Có 30% đoàn viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

41,9% trình độ Th.s, TS

140%

Vượt chỉ tiêu

7

Có 02 - 03 đồng chí đi học Nghiên cứu sinh; 1-2 đồng chí đi học thạc sỹ, tiến sĩ ở nước ngoài.

1 TS, 1 Ths.NCS, 2 Đ/c học Th.S tại Hàn Quốc

 100%

Đạt

8

Duy trì câu lạc bộ tiếng Anh - tổ chức 1 buổi/tuần.

Thay đổi mục tiêu sang khuyến khích tự học

 -

-

9

5 đồng chí viết bài báo đăng trên các tạp chí khoa học

đạt 7 Đ/c có bài báo đăng trên tạp trí khoa học

140%

Vượt chỉ tiêu

10

Tiếp tục tổ chức các buổi Hội nghị nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, triển khai công việc cho Đoàn viên thanh niên.

Đã tổ chức

100%

Đạt

11

Có 08-10 (10-15%) đoàn viên tự tìm được dự án, ký hợp đồng.

9 Đ/c

100%

Đạt

12

Có 20-30% Đoàn viên làm chủ nhiệm chuyên môn (thư ký) các công trình dự án.

17 Đ/c

100%

Đạt

13

Tham gia chủ trì 01 đề tài nghiên cứu khoa học, dự án của thanh niên.

Chưa có

 

Chưa đạt

2. Khen thưởng

- Tập thể: năm 2018 Đoàn viện vinh dự được tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH Trung Ương Đoàn.

- Cá nhân: giai đoạn 2017-2019 có 1 đồng chí được tặng giấy khen của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương và 15 đồng chí được tặng giấy khen của BCH Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Trao thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

3. Ưu điểm

Đoàn Viện đã triển khai thực hiện thành công nhiệm vụ công tác năm 2018. Công tác Tuyên giáo được đẩy mạnh về nội dung và phương thức, gắn việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được tập trung chỉ đạo xuyên suốt, có chất lượng và hiệu quả. Công tác Thiếu nhi và các mặt công tác khác tiếp tục được quan tâm. Các phong trào đã diễn ra rộng khắp, đa dạng, đã khẳng định được vai trò của tuổi trẻ tham gia sản xuất, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế... của Viện. Qua đây, vị trí vai trò của tổ chức Đoàn tiếp tục được khẳng định.

- Nguyên nhân: Trong công tác chỉ đạo đã bám sát được của Viện, Đoàn Bộ, đã triển khai hoàn thành tốt và đúng tiến độ chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Đồng thời, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện, lãnh đạo Viện, sự tạo điều kiện của các đơn vị và chính các đoàn viên thanh niên trong Viện. Phong trào thanh niên đã có sự đầu tư theo chiều sâu, hướng tới mỗi Đoàn viên thanh niên, đã có sự vào cuộc của các chi đoàn, sự tham gia và hưởng ứng của đông đảo ĐVTN.

4. Tồn tại, hạn chế

Do điều kiện công việc thường xuyên phải đi công tác tại địa phương nên việc duy trì các hoạt động đoàn bị hạn chế và chưa đều đặn, vì vậy hoạt động Đoàn cũng chưa sôi nổi.

Tuy chất lượng Chi đoàn, chất lượng chính trị của các đoàn viên đã được nâng lên, song chưa đáp ứng được yêu cầu, kinh nghiệm kỹ năng nghiệp vụ của nhiều Cán bộ Đoàn còn hạn chế; một bộ phận thanh niên chưa chủ động, nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể.

Cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác thanh niên. Việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được làm thường xuyên.

- Nguyên nhân:

+ Chủ quan: Một số cán bộ đoàn còn chưa chủ động, chưa nhạy bén, sáng tạo; công tác chỉ đạo chưa mạng tính chuyên sâu cho từng khu vực đối tượng; công tác tham mưu trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế nên chưa thành động lực thúc đẩy phong trào.

+ Khách quan: Do tình hình kinh tế năm những năm gần đây tiếp tục gặp khó khăn, Luật quy hoạch ra đời dẫn đến một số dự án không được triển khai hoặc dừng không triển khai đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập nên Đoàn viên thanh niên trong Viện chưa yêu tâm công tác, tư tưởng phân tán, bố trí thời gian tham gia các hoạt động khác nên hoạt động Đoàn bị ảnh hưởng.

5. Hướng khắc phục

Cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực chuyên môn, có uy tín, nhiệt tình công tác, tâm huyết với phong trào, sáng tạo trong công việc, dám nghĩ, dám làm. Cán bộ Đoàn phải nắm bắt kịp thời nguyện vọng của ĐVTN để xác định chương trình hành động phù hợp. Chú trọng chất lượng và hiệu quả phong trào, hoạt động đến từng đoàn viên.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM GIAI ĐOẠN 2020-2022

1. Về công tác giáo dục và định hướng lý tưởng cho ĐVTN

-Tiếp tục đẩy mạnh tất cả các mặt công tác của hoạt động Đoàn thanh niên; xem công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh niên;

- Học tập, quán triệt thật tốt các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện các chỉ thị, nghị định của Chính phủ về bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống lành mạnh, đem những kiến thức, hiểu biết và sức mạnh tuổi trẻ đóng góp vào sự nghiệp phát triển đất nước.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Đoàn cấp trên;

- Tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chú trọng tới đức tính tự học, độc lập suy nghĩ, tinh thần đoàn kết, ý thức thực hành tiết kiệm;

- Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn (3/2, 26/3, 19/5, 27/7, 2/9...) kết hợp với các hoạt động tập thể, giao lưu, tham quan...

- Vận động đoàn viên chấp hành đúng nội quy, quy chế của Viện; tập trung vào các hoạt động tuyên truyền về thực hiện quy chế văn hóa công sở.

- BCH Đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: tổ chức sinh hoạt theo quy định của Điều lệ; thực hiện đổi mới và phong phú các biện pháp tuyên truyền như thông qua các hoạt động tổ chức thể thao, văn hóa - văn nghệ, xem phim…

Đồng chí Hà Văn Định – Bí thư Đoàn Thanh niên Viện nêu rõ phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới

2. Tổ chức chương trình đồng hành cùng thanh niên

- Đẩy mạnh các phong trào học tập nghiên cứu khoa học, phát hiện, đề xuất bồi dưỡng ĐVTN phát triển tài năng đặc biệt trong lĩnh vực chuyên môn. Phấn đấu có từ 8-10 Đoàn viên đảm nhận được vai trò làm chủ nhiệm dự án...

- Tham gia các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, giúp đỡ nông dân chuyển giao những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

- Phát triển các hình thức rèn luyện và nâng cao sức khoẻ trong ĐVTN như: duy trì CLB bóng bàn của Viện, duy trì đội bóng đá Viện,… để ĐVTN đảm bảo sức khoẻ trong công tác, học tập và tự tin trong giao tiếp.

3. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và Đoàn thể chính trị.

- Tiếp tục phát triển các chương trình rèn luyện đoàn viên, lập danh sách các đoàn viên mới, thông qua đó củng cố tổ chức đoàn cơ sở, phấn đấu hàng năm 80% đoàn viên sếp loại hoàn thành suất sắc nhiệm vụ.

- Tiếp tục giữ vững sếp loại tập thể hoàn thành suất sắc nhiệm vụ. 

- Xây dựng các chi đoàn vững mạnh, phấn đấu tổ chức 01-02 đợt giao lưu với các đoàn cơ sở nhân dịp các ngày lễ lớn.

- Tích cực đề xuất với Chi bộ, Đảng uỷ trong việc cử đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, đề xuất kết nạp ít nhất 04 đ/c vào Đảng.

- Phấn đấu có 01 đồng chí đoàn viên được nhận bằng “Lao động sáng tạo”.

- Thu, nộp đoàn phí đầy đủ.

4. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng

- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, công đoàn, phụ nữ làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng nhân dịp 1/6, Tết Trung thu, và đầu năm học mới.

- Tổ chức cho các cháu các sân chơi ngoại khóa nhân dịp hè 2020, 2021.

5. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học thanh niên

- Khuyến khích ĐVTN tham gia tích cực vào việc xây dựng các luận cứ khoa học phát triển nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch, thiết kế, xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trong định hướng Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Phấn đấu từ 3-4 đồng chí học thạc sĩ, 1-2 đồng chí học nghiên cứu sinh.

- Đăng 5 – 8 bài báo trên tạp chí khoa học Quốc gia hoặc tạp khí khoa học Quốc tế.

- Có 1- 2 đồng chí đoàn viên làm chủ trì đề tài độc lập cấp Nhà nước.

- Mỗi năm phấn đấu có 2-3 đồng chí đoàn viên tham gia các Chương trình tập huấn, Hội nghị khoa học tại nước ngoài.

- Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác hoạt động đoàn thanh niên.

- Dự kiến tổ chức 2-3 cuộc hội thảo thuộc các lĩnh vực gồm Nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh 4.0, biến đổi Khí hậu, môi trường, NTM trong công cuộc tái cơ cấu ngành…

NHA tổng hợp.