Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa NIAPP và ADPC

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa NIAPP và ADPC

Ngày 16/11/2017 vừa qua, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) và Trung tâm phòng chống thiên tai châu Á (ADPC) đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, biên bản ghi nhớ này nhằm hỗ trợ hợp tác giữa NIAPP và ADPC trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát nông nghiệp, phát triển quy hoạch nông nghiệp và các công cụ không gian địa lý. Biên bản ghi nhớ sẽ xác định nhu cầu hợp tác trong việc phát triển và áp dụng các công cụ này để hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong tương lai.

Ngày 16/11/2017 vừa qua, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP) và Trung tâm phòng chống thiên tai châu Á (ADPC) đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên, biên bản ghi nhớ này nhằm hỗ trợ hợp tác giữa NIAPP và ADPC trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát nông nghiệp, phát triển quy hoạch nông nghiệp và các công cụ không gian địa lý. Biên bản ghi nhớ sẽ xác định nhu cầu hợp tác trong việc phát triển và áp dụng các công cụ này để hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam trong tương lai.

NIAPP và ADPC cùng giới thiệu sơ lược về hai đơn vị

Sự hợp tác giữa NIAPP và ADPC diễn ra trong khuôn khổ các chính sách phát triển chung của Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Hợp tác sẽ dựa trên các tiêu chuẩn và thủ tục hành chính đã được thiết lập của tất cả các Bên và sẽ phù hợp với việc quản lý tài chính minh bạch và có trách nhiệm.

Khung thời gian của MOU này là từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019. Nó có thể được kéo dài với sự đồng ý bằng văn bản của tất cả các Bên về khung thời gian được coi là phù hợp bởi tất cả các Bên.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch & Thiết kế Nông nghiệp và Ông Hans Guttman, Giám đốc điều hành Trung tâm phòng chống thiên tai châu Á cùng ký vào Biên bản ghi nhớ.

NIAPP và ADPC đã đồng ý:

1. Theo đuổi hợp tác trong các nghiên cứu liên quan trong các lĩnh vực: (i) Nông nghiệp và giám sát cây trồng (ví dụ: gạo, cà phê); (ii) phát triển nông nghiệp bền vững; (iii) công nghệ viễn thám và công nghệ thông tin.

2. Đảm bảo chia sẻ và chuyển giao kiến ​​thức về các công cụ bao gồm Hệ thống Theo dõi Vùng Đất đai của Khu Vực, Thu thập trực tuyến từ Trái đất, Truyền hình vệ tinh Vùng trời Trực tuyến và Dịch vụ Dữ liệu Gauge, Thông tin Hạn hán của Vùng, Công cụ Lập bản đồ nước mặt và hợp tác để hiệu chỉnh, xác nhận các công cụ này dưới điều kiện của Việt Nam.

3. Đảm bảo trao đổi dữ liệu và thông tin liên quan đến các lĩnh vực trên.

4. Trao đổi kỹ thuật và cán bộ kỹ thuật trong các lĩnh vực nêu trên.

5. ADPC dự định hỗ trợ NIAPP thông qua đào tạo, nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ.

6. Hợp tác và phối hợp các diễn đàn, hội thảo và các buổi liên quan đến các lĩnh vực quan tâm.

7. Tổ chức các cuộc họp định kỳ để thảo luận về tiến độ, mở rộng truyền thông và lập kế hoạch tiếp theo.

8. Xác định người đầu mối để phối hợp thực hiện Biên bản ghi nhớ này từ tất cả các Bên.

NHA.