Phân tích thay đổi sử dụng đất tại đồng bằng sông Hồng 2008 - 2010

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Phân tích thay đổi sử dụng đất tại đồng bằng sông Hồng 2008 - 2010

Bản đồ sử dụng đất tại 11 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng: Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thái Bình, và Vĩnh Phúc năm 2008 - 2010. Bản đồ có tỷ lệ 1/50.000

  • Chủ đề: