Tập huấn bảo vệ trẻ em trong bối cảnh rủi ro thiên tai

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Tập huấn bảo vệ trẻ em trong bối cảnh rủi ro thiên tai

Hàng năm tại Kon Tum, những cơn mưa đầu mùa thường xảy ra gió lốc và giông bão kèm theo nhiều sấm sét, hậu quả gây ra làm tốc mái trường học, trụ sở các cơ quan và nhà dân, từ năm 2010-2015 có 05 trẻ em bị sét đánh. Đặc biệt cơn bão số 9 năm 2009 đã gây thiệt hại nặng nề đối với kinh tế -xã hội của tỉnh Kon Tum. Hậu quả: có 51 người chết và 38 người bị thương, trong đó 2/3 là trẻ em; 04 cây cầu kiên cố bị gãy; 435 công trình thuỷ lợi bị cuốn trôi; 2.527,1 ha lúa bị ngập úng, 3.583 ha lúa bị bồi lấp; 2.292 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, 722 căn nhà bị sấp, cuốn trôi; 221 trụ điện bê tông bị gãy, đứt….Tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh khoảng 3.415 tỷ đồng.

Hàng năm tại Kon Tum, những cơn mưa đầu mùa thường xảy ra gió lốc và giông bão kèm theo nhiều sấm sét, hậu quả gây ra làm tốc mái trường học, trụ sở các cơ quan và nhà dân, từ năm 2010-2015 có 05 trẻ em bị sét đánh. Đặc biệt cơn bão số 9 năm 2009 đã gây thiệt hại nặng nề đối với kinh tế -xã hội của tỉnh Kon Tum. Hậu quả: có 51 người chết và 38 người bị thương, trong đó 2/3 là trẻ em; 04 cây cầu kiên cố bị gãy; 435 công trình thuỷ lợi bị cuốn trôi; 2.527,1 ha lúa bị ngập úng, 3.583 ha lúa bị bồi lấp; 2.292 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng, 722 căn nhà bị sấp, cuốn trôi; 221 trụ điện bê tông bị gãy, đứt….Tổng giá trị thiệt hại trên địa bàn tỉnh khoảng 3.415 tỷ đồng.

Để giúp cho cán bộ và người dân địa phương luôn sẵn sàng ứng phó với thiên tai, đặc biệt là bảo vệ trẻ em trong tình huống có thiên tai xảy ra. Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp phối hợp cùng UBND thành phố Kon Tum đã tổ chức lớp tập huấn “Bảo vệ trẻ em trong bối cảnh rủi ro thiên tai”.

Lớp tập huấn có sự tương tác giữa học viên và giảng viên

Thành phần tập huấn bao gồm 25 người là: 11 cán bộ LĐTBXH tại 11 xã/phường dự án; 11 thành viên ban chỉ huy PCTT cấp xã của 11 xã/phường; 2 thành viên của nhóm nghị lực và tự lực NKT; 01 cán bộ hoà nhập khuyết tật của dự án.

Các học viên đã được giới thiệu một số thuật ngữ về bảo vệ trẻ em có liên quan; một số khái niệm và loại hình thiên tai; ảnh hưởng của thiên tai; các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khi có thiên tai, đặc biệt là đối tượng trẻ em.

Đi sâu hơn vào nội dung tập huấn, vai trò của cán bộ xã hội và ban chỉ huy PCTT trong phòng chống thiên tai và các hoạt động can thiệp, trợ giúp trong thiên tai đã được phân tích, thảo luận kĩ càng trước mọi tình huống.

Phần quan trọng nhất của lớp tập huấn chính là: Lập kế hoạch bảo vệ trẻ em trong rủi ro thiên tai/ theo các bước; Thực hành trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các bước chuẩn bị lập kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp xã, thôn.

Qua lớp tập huấn, các học viên đã:

- Được bổ sung kiến thức về bảo vệ trẻ em trong bối cảnh có rủi ro thiên tai xảy ra.

- Học viên biết lập kế hoạch hỗ trợ, can thiệp bảo vệ trẻ em trong rủi ro thiên tai.

- Học viên biết các bước chuẩn bị và xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở, thôn về BVTE trong rủi ro thiên tai.

- Học viên biết lập danh sách trẻ em cần được bảo vệ (do ảnh hưởng của thiên tai).

Học viên trình bày kết quả làm việc nhóm, đây cũng chính là những nội dung học viên sẽ truyền đạt lại tại địa phương

Sau lớp tập huấn này, các học viên sẽ tiếp tục về tập huấn nhắc lại tại địa bàn của mình phụ trách thông qua các buổi họp xã, họp thôn, tuyên truyền…

NHA.