Thúc đẩy phát triển nông nghiệp nước bạn Lào trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng và từng tiểu vùng

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Thúc đẩy phát triển nông nghiệp nước bạn Lào trên cơ sở phát huy lợi thế các vùng và từng tiểu vùng

Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có lợi thế của từng tiểu vùng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, góp phần thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất của người dân… là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình hợp tác nông nghiệp của Việt Nam và Lào. TS. Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp cho biết tại Hội thảo về Dự án phân vùng sản xuất nông nghiệp tại 2 tỉnh Xiengkhuang và Huaphanh, Lào sáng 25.12.

Quang cảnh hội thảo

Hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp có lợi thế của từng tiểu vùng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, góp phần thay đổi nhận thức và phương pháp sản xuất của người dân… là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình hợp tác nông nghiệp của Việt Nam và Lào. TS. Nguyễn Quang Dũng, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp cho biết tại Hội thảo về Dự án phân vùng sản xuất nông nghiệp tại 2 tỉnh Xiengkhuang và Huaphanh, Lào sáng 25.12.

Từ mục tiêu số lượng sang chất lượng

Xiengkhuang và Huaphanh được đánh giá là những tỉnh có tiềm năng về phát triển nông lâm nghiệp, có khả năng mở rộng phát triển cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm, cây ăn quả có múi, phát triển đàn đại gia súc. Tiềm năng mở rộng đất sản xuất còn nhiều, tuy nhiên để phát triển ngành nông lâm nghiệp theo chiều rộng về diện tích, nâng cao năng suất, quy mô tập trung thì cần đồng thời phát triển song song theo chiều sâu về nâng cao chất lượng, phát triển các loại giống, cây trồng và vật nuôi chất lượng cao…

Để bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất nông sản an toàn trên cơ sở gắn với chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị sản phẩm, rõ ràng cần phải chuyển hình thức sản xuất từ lấy số lượng làm mục tiêu sang sản xuất sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng cao, ứng dụng khoa học công nghệ. Để làm được điều này, theo các chuyên gia, cần xác định khu vực sản xuất loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của tỉnh dựa trên tiềm năng về tự nhiên, tiềm năng đất đai, khí hậu thời tiết… của từng huyện nhằm tăng cường năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời xác định rõ những khó khăn, hạn chế để có những giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Dự án đã đặt ra mục tiêu giai đoạn năm 2018 – 2025 duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đến năm 2025 đạt bình quân 9%/năm, trong đó tốc độ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt bình quân  4-5%/năm tại các tỉnh. Ổn định cơ cấu ngành nông lâm nghiệp, thủy sản trong nền kinh tế của tỉnh chiếm tỷ trọng khoảng 30%. Đây là giai đoạn tạo tiền đề cho sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa và phát triển bền vững, chú trọng đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, sản lượng nông sản, bảo đảm an ninh lương thực.

Theo đó, việc phân vùng sản xuất nông nghiệp sẽ chủ động tìm kiếm, cải tạo giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có khả năng thích nghi cao với điều kiện tự nhiên, thời tiết khí hậu. Tăng cường công tác bảo vệ thực vật, công tác thú y, tư vấn kỹ thuật nhằm thực hiện tốt việc phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, giảm thiệt hại tối đa. Từng bước gắn sản xuất nông nghiệp với với công nghiệp chế biến (ưu tiên với lúa, gạo, ngô, sản phẩm thịt), tìm kiếm thị trường đầu ra, xây dựng thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy thương mại hàng hóa.

Đơn cử như tại Xiengkhuang, dự án đã xây dựng các phương án phân vùng nông nghiệp, căn cứ vào vị trí địa lý, địa hình, độ cao, tiểu vùng khí hậu, hiện trạng sản xuất, hiệu quả kinh tế - xã hội… để phân thành các vùng và dưới vùng là các tiểu vùng sản xuất nông nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó, phân vùng sản xuất theo ngành sản xuất, sản phẩm chủ lực như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản; đưa ra các phương án bố trí sản xuất, có chính sách thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia.

Xây dựng mô hình kiểu mẫu

Từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Lào giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Nông – Lâm nghiệp Lào đã phối hợp xây dựng các mô hình sản xuất trọng điểm đặc trưng của một số tiểu vùng. Góp phần làm tăng sản phẩm xã hội cho vùng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng, góp phần ổn định chính trị vùng biên giới.

Dự án thử nghiệm một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi có nhiều tiềm năng tại 2 tỉnh Xiengkhuang và Huaphanh, chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang áp dụng tiến bộ kỹ thuật phù hợp, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, từng bước gắn kết sản xuất với thu mua, chế biến, nâng cao giá trị gia tăng.

Dự án hỗ trợ một phần đầu tư xây dựng các mô hình, về trồng trọt, dự án đầu tư hỗ trợ một phần giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hỗ trợ kỹ thuật sản xuất thông qua tập huấn của các chuyên gia Việt Nam. Về chăn nuôi, hỗ trợ một phần xây dựng mới, sữa chữa, nâng cấp chuồng trại, hỗ trợ một phần con giống, thuốc thú y, thức ăn tinh và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Về nuôi cá, hỗ trợ chuẩn bị, vệ sinh ao nuôi, hỗ trợ con giống, thức ăn tinh và kỹ thuật nuôi cá… Ngoài ra, còn dự án còn tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật, phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân.

Tại Huaphanh đã đầu tư xây dựng các mô hình tại huyện Viengxay và Sop Bau, tại Xiengkhuang đầu tư các mô hình tại huyện Pek và Khoune. Từ việc tiếp cận với các hộ tham gia thực hiện mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản theo tiến độ vốn và thời vụ của cây trồng vật nuôi, dự án sẽ cấp kinh phí để các hộ triển khai khâu chuẩn bị cơ sở ban đầu. Đầu năm 2019, các bộ thành viên dự án của tỉnh, huyện và trưởng bản sẽ kiểm tra tiến độ thực hiện khâu chuẩn bị của các hộ nông dân tham gia mô hình.

Chi An