Lễ khởi động dự án Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng đồng bằng sông Hồng, Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

lễ khởi động DỰ ÁN CẢI TIẾN CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, VIỆT NAM

Ngày 21/02/2022, tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ khởi động Dự án Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Doanh - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Jeong Woo Jin - Bộ trưởng, Tổng lãnh sự Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; ông Lee Dae Seob - Giám đốc dự án phía Hàn Quốc; đại diện các Cục, Vụ, Viện liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các chuyên gia thuộc Ban quản lý dự án phía Hàn Quốc; các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh Thái Bình…

Theo Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030, đồng bằng sông Hồng được xem là vựa lúa phía Bắc chuyên sản xuất các loại gạo đặc sản, gạo chất lượng cao, để phục vụ cho thị trường nội địa, bao gồm thị trường lớn là Hà Nội và các đô thị trong vùng. Tuy nhiên, thực tế vùng hiện đang gặp nhiều khó khăn và thách thức như quy mô sản xuất nhỏ, manh mún; khó khăn trong cơ giới hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; công nghệ sau thu hoạch còn hạn chế, gây ra tỷ lệ hao hụt cao, chất lượng gạo thấp; thiếu liên kết giữa các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo…

Nhận thức được những thách thức trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp) đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” nhằm tăng thu nhập của người dân thông qua cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo và nâng cao năng lực canh tác tại đồng bằng sông Hồng; nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp thông qua phát triển công nghệ canh tác. Dự án được chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại với kinh phí 5 tỷ won, tương đương với hơn 4,5 triệu USD.

Mô hình trình diễn xây dựng tại xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Dự án dự kiến xây dựng và vận hành mô hình trình diễn liên kết ngành trong nông nghiệp, là nơi gắn kết giữa canh tác, chế biến, đóng gói, bảo quản, thị trường, và đào tạo. Dự án cũng sẽ xây dựng kế hoạch tổng thể cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo cho vùng đồng bằng sông Hồng để phân tích chuỗi giá trị lúa gạo, đánh giá vai trò chức năng của từng tác nhân trong chuỗi, phát hiện những khâu kém hiệu quả, từ đó đưa ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị gia tăng và đặc biệt là vấn đề phân phối thu nhập cho người trồng lúa. Mục tiêu cuối cùng của dự án nhằm nâng cao thu nhập người dân và đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh biến đối khí hậu.

Dự án sẽ được thực hiện tại 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình và Hưng Yên - là các tỉnh có diện tích trồng lúa lớn và tập trung. Trong đó, mô hình trình diễn canh tác, bảo quản, chế biến, liên kết thị trường lúa gạo, và đào tạo sẽ được đặt tại xã Liên Hoa, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Các hoạt động đào tạo tập huấn, thực nghiệm, tổ chức liên kết tiêu thụ… được tổ chức cho các nông hộ, nhóm nông hộ, và HTX tại 3 xã Liên Hoa, Trọng Quan, Đông Quang của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Kỳ vọng từ việc xây dựng thành công mô hình trình diễn canh tác lúa bền vững, giá trị cao tại tỉnh Thái Bình, sẽ nhân rộng ra toàn bộ khu vực đồng bằng sông Hồng.

Thông qua dự án, đảm bảo người dân có đủ năng lực áp dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật hiệu quả, các lớp tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật canh tác, bảo quản, chế biến lúa được tổ chức thường xuyên, phù hợp với thời vụ canh tác để người dân có thể bố trí thời gian tham gia. Từ đó, góp phần tăng cường năng lực của người dân, cũng như cải thiện chất lượng đầu vào cho các doanh nghiệp có liên quan để thúc đẩy việc sản xuất tại địa phương ngày càng bền vững và ổn định hơn. Bên cạnh đó, mô hình trình diễn canh tác lúa bền vững dự kiến được xây dựng với đầy đủ hệ thống hạ tầng, hệ thống tưới tiêu, và trang thiết bị phục vụ sản suất, chế biến, và bảo quản lúa. Đây vừa là mô hình trình diễn sản xuất vừa là nơi đào tạo người nông dân về áp dụng công nghệ cũng như nâng cao thu nhập trong sản xuất nông nghiệp.

Sau giai đoạn thí điểm, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp sẽ đề xuất các chính sách hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị cho ngành lúa gạo, xây dựng chương trình nhân rộng mô hình cụm liên kết ngành, nơi gắn kết giữa canh tác, chế biến, đóng gói, bảo quản, thị trường, và đào tạo nông nghiệp. Bên cạnh đó, Viện sẽ tiếp tục hợp tác cùng các nhà tài trợ Hàn Quốc, nhà tài trợ quốc tế khác, các doanh nghiệp/HTX sản xuất nông nghiệp…, để tiếp tục nhân rộng các mô hình cụm liên kết ngành trên.