Chương trình công tác tuần từ ngày 11/12/2017 – 15/12/2017

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 11/12/2017 – 15/12/2017)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 11/12

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

- Đồng chí Bùi Xuân Phương họp tại Bộ NN & PTNT

Thứ ba, 12/12

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ NN & PTNT

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Thứ tư, 13/12

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

- Lãnh đạo Viện họp nghiệm thu tại HTT3

Thứ năm, 14/12

Sáng

- 8h30: Họp Đảng uỷ Viện (HTT3)

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Thứ sáu, 15/12

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: