Chương trình công tác tuần từ ngày 05/11/2018 – 09/11/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\479ED57D87F7CFE28E776F1FE186983F.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 05/11/2018 – 09/11/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 05/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 06/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 07/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 08/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 09/11

Sáng

- 08:30: Họp Đảng ủy Viện tại HHT3

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Ghi chú: Đề nghị Bí thư chi bộ, thủ trưởng các đơn vị nhắc nhở Đảng viên, cán bộ - CNV thực hiện nghiêm túc Nghi lễ chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần.

  • Chủ đề: