Chương trình công tác tuần từ ngày 24/09/2018 – 28/09/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\14EA2AF01A78E54FE28ECC22DD2B805E.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 24/09/2018 – 28/09/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 24/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 25/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 26/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Viện Quy hoạch Nông nghiệp nông thôn

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

Thứ năm, 27/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 28/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: