Chương trình công tác tuần từ ngày 16/07/2018 – 20/07/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 16/07/2018 – 20/07/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 16/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 17/07

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung

- Đồng chí Bùi Xuân Phương họp tại Bộ NN & PTNT

Chiều

Thứ tư, 18/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 19/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 20/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: