Chương trình công tác tuần từ ngày 08/07/2019 – 12/07/2019

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\F1D663921E1214485FF4FF076AA5CADC.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 08/07/2019 – 12/07/2019)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 08/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 09/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 10/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 11/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 12/07

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ NN & PTNT

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi công tác Phú Thọ

  • Chủ đề: