Chương trình công tác tuần từ ngày 09/04/2018 – 13/04/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\3954A0275853AB499A0C4DB8AFA1ECA3.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 09/04/2018 – 13/04/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 09/04

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 10/04

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 11/04

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Bùi Xuân Phương họp nghiệm thu tại HTT3

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Thứ năm, 12/04

Sáng

- 8h30: Họp Đảng uỷ Viện

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Thứ sáu, 13/04

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: