Chương trình công tác tuần từ ngày 28/09/2020 – 02/10/2020

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\DE478199534C79CD2ED6A2B846CD093E.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 28/09/2020 – 02/10/2020)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 28/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 29/09

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

- Đồng chí Ngô Huy Kiên họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Thứ tư, 30/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 01/10

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 02/10

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: