Chương trình công tác tuần từ ngày 24/02/2020 – 28/02/2020

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\D2A97CAB1CA115C608DC1630BF875B9F.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 24/02/2020 – 28/02/2020)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 24/02

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi công tác Kon Tum.

Chiều

Thứ ba, 25/02

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

- 14h00: Họp Đảng ủy Viện tại HTT3.

Thứ tư, 26/02

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh tại Hà Đông.

Chiều

Thứ năm, 27/02

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh tại Hà Đông.

Chiều

Thứ sáu, 28/02

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh tại Hà Đông.

Chiều

  • Chủ đề: