Chương trình công tác tuần từ ngày 18/06/2018 – 22/06/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\68E3980AFC180F765FA948F1736C3BB3.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 18/06/2018 – 22/06/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 18/06

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 19/06

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 20/06

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 21/06

Sáng

- 9h00: Họp Hội đồng lương (Thành phần: Lãnh đạo Viện, đại diện Đảng uỷ, đại diện BCH Công đoàn Viện, phụ trách công tác TCHC và Thủ trưởng các đơn vị) tại HT-T3

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Thứ sáu, 22/06

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi công tác Nghệ An

Chiều

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

  • Chủ đề: