Chương trình công tác tuần từ ngày 17/09/2018 – 21/09/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\71E9FE64C942328A0D1090C46ED3E1A9.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 17/09/2018 – 21/09/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 17/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 18/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 19/09

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp diễn đàn chính sách nông nghiệp

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 20/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 21/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: