Chương trình công tác tuần từ ngày 19/03/2018 – 23/03/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\1221AB6C6C08EA278A523F826E1B30FA.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 19/03/2018 – 23/03/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 19/03

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 20/03

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ NN&PTNT

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 21/03

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ NN&PTNT

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 22/03

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 23/03

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: