Chương trình công tác tuần từ ngày 25/05/2020 – 29/05/2020

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\C9356393DAF148D2D05C9305EAE03836.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 25/05/2020 – 29/05/2020)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 25/05

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi công tác Bắc Giang.

Chiều

Thứ ba, 26/05

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ tư, 27/05

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Quận ủy Hai Bà Trưng.

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Thứ năm, 28/05

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 29/05

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: