Chương trình công tác tuần từ ngày 12/08/2019 – 16/08/2019

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\F1286C12E9194B41D528BD1EC3414000.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 12/08/2019 – 16/08/2019)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 12/08

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 13/08

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung

- Đồng chí Bùi Xuân Phương công tác Ninh Thuận, Nha Trang (đến hết tuần)

Chiều

Thứ tư, 14/08

Sáng

- 08:30: Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp với đoàn Hàn Quốc tại HTT3

Chiều

Thứ năm, 15/08

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ sáu, 16/08

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: