Chương trình công tác tuần từ ngày 20/11/2017 – 24/11/2017

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 20/11/2017 – 24/11/2017)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 20/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại HTT3

Chiều

Thứ ba, 21/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 22/11

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ năm, 23/11

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng giải quyết các công việc chung

- Đồng chí Bùi Xuân Phương đi công tác Lào Cai (2 ngày)

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp Bộ NN&PTNT

Thứ sáu, 24/11

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp nghiệm thu dự án tại HTT3

Chiều

  • Chủ đề: