Chương trình công tác tuần từ ngày 21/09/2020 – 25/09/2020

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\2CCAECE67F48DB305099B557E7FDB1AC.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 21/09/2020 – 25/09/2020)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 21/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ ba, 22/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ NN & PTNT.

Thứ tư, 23/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ NN & PTNT.

Thứ năm, 24/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 25/09

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: