Chương trình công tác tuần từ ngày 29/06/2020 – 03/07/2020

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\4504D6E9C333D5323F017BF17B164689.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 29/06/2020 – 03/07/2020)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 29/06

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng họp tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Đồng chí Ngô Huy Kiên giải quyết các công việc chung.

Chiều

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Thứ ba, 30/06

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ tư, 01/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ năm, 02/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

Thứ sáu, 03/07

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung.

Chiều

  • Chủ đề: