Chương trình công tác tuần từ ngày 6/08/2018 – 10/08/2018

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

D:\Runtime\metadata\04072016\Data\FileDoc\m085481\20678EAD15EB792E00DDF58B43166E16.docx

Chương trình công tác tuần

(Từ ngày 06/08/2018 – 10/08/2018)

Ngày/tháng

Thời gian

Chương trình công tác

Thứ hai, 06/08

Sáng

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi họp tại Vĩnh Phúc

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ ba, 07/08

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

Thứ tư, 08/08

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi công tác tại Nha Trang

Thứ năm, 09/08

Sáng

- Đồng chí Bùi Xuân Phương giải quyết các công việc chung

- Đồng chí Nguyễn Quang Dũng đi công tác tại Nha Trang

Chiều

Thứ sáu, 10/08

Sáng

- Lãnh đạo Viện giải quyết các công việc chung

Chiều

  • Chủ đề: