BAN LÃNH ĐẠO

Viện trưởng:

Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng

Email: nguyenquangdzung@niapp.org.vn

nqdungsnu02@yahoo.com

Số điện thoại: +84 4 38213317

Phó Viện trưởng:

Thc sĩ Bùi Xuân Phương

Email: buixuanphuong@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 4 38213317

Phó Viện trưởng:

Tiến sĩ Nguyn Trng Uyên

Email: nguyentronguyen@niapp.org.vn

Số điện thoại: +84 8 38204035