Hội thảo Khoa học Quốc gia: "Phát triển chuỗi giá trị nông sản hướng tới nông nghiệp bền vững trong bối cảnh hội nhập tại Đông Nam Á"

Hội thảo Khoa học Quốc gia:
Xây dựng chuỗi giá trị nông sản (hình thức liên kết theo chuỗi khép kín từ khâu sản xuất, đến thu mua chế biến và tiêu thụ) là một trong những giải pháp hàng đầu hướng tới mục tiêu phát triển bền vững toàn ngành nông nghiệp. Vậy các chính sách thương mại hàng nông sản tại Việt Nam có gì đổi mới? Chi tiết »

Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam.

Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam.
Thông tin chi tiết đề tài: Nghiên cứu hiện trạng, nhu cầu, đề xuất và áp dụng thử mô hình xây dựng, sử dụng và quản lý nhãn sinh thái cho các sản phẩm, dịch vụ tại Khu Dự trữ Sinh quyển (DTSQ) Thế giới của Việt Nam. Chi tiết »

Thông tin chi tiết đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)”. Mã số: ĐTĐL.CN - 34/20.

Thông tin chi tiết đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)”. Mã số: ĐTĐL.CN - 34/20.
1. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Huy Kiên 2. Cơ quan chủ trì: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Chi tiết »

Pages