Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Thái Lan

Hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Thái Lan
Trong khuôn khổ của bản Ghi nhớ giữa 2 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam) và Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã (Thái Lan) đã ký năm 2014, trong thời gian 26/6 – 1/7/2016, Viện Quy hoạch TKNN đã cùng tổ chức chuyến công tác với Cục Phát triển Đất đai (Thái Lan) tại 2 tỉnh Gia Lai và Cần Thơ để giúp đối tác Thái Lan tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam về quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, các chính sách về phát triển nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ cà phê và lúa, sự tham gia của tư nhân, doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, cơ hội hợp tác trong nông nghiệp giữa 2 cơ quan, v.v.v Chi tiết »

Hội thảo "Giá trị kinh tế thực dụng của các rủi ro thích ứng và ứng phó BĐKH theo các quy mô"

Hội thảo
Trong giai đoạn 2015 – 2016, Viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp đã phối hợp cùng Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Nhiệt đới (viết tắt tiếng Anh, CIAT) và Viện Môi trường Nông nghiệp thực hiện một nghiên cứu có tên “Giá trị kinh tế thực dụng của các rủi ro thích ứng và ứng phó BĐKH theo các quy mô". Nghiên cứu này được thực hiện tại Việt Nam (2 tỉnh Trà Vinh và Bến Tre) và Nicaragua, Uganda. Chi tiết »

Hội nghị đại biểu cán bộ - viên chức Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp năm 2013

Hội nghị đại biểu cán bộ - viên chức Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp năm 2013
Hội nghị đại biểu cán bộ - viên chức Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp năm 2013 Hội nghị đại biểu cán bộ - viên chức Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp năm 2013 Hội nghị đại biểu cán bộ - viên chức Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp năm 2013 Chi tiết »

Pages