Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng nông thôn mới cần gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng nông thôn mới cần gắn với tái cơ cấu nông nghiệp
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường cần có một Nghị Quyết chuyên đề về Xây dựng nông thôn mới trên tinh thần kết quả giám sát của Quốc hội, để các cấp từ trung ương xuống địa phương đề ra các giải pháp, nhiệm vụ. Thứ hai là xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước mà Đảng, Chính phủ đang triển khai. Cùng với đó sẽ tập trung nguồn lực để công nghiệp hóa nông thôn. Chi tiết »

Tập huấn Đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch phòng chống thiên tai có hoà nhập người khuyết tật

Tập huấn Đánh giá rủi ro thiên tai và lập kế hoạch phòng chống thiên tai có hoà nhập người khuyết tật
Từ ngày 6-8 tháng 10 năm 2016, Viện Quy hoạch & Thiết kế nông nghiệp phối hợp cùng Ban tiếp nhận Dự án thành phố Kon Tum tổ chức lớp tập huấn về lập kế hoạch phòng chống thiên tai có hòa nhập người khuyết tật. Chi tiết »

Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Sáng 30/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Chi tiết »

Họp Ban Chỉ đạo và Hội thảo thông tin dự án RIICE Việt Nam

Họp Ban Chỉ đạo và Hội thảo thông tin dự án RIICE Việt Nam
Ngày 21 tháng 9, 2016 vừa qua dự án RIICE Việt Nam đã tổ chức họp ban chỉ đạo dự án tại Hà Nội. Được tổ chức bởi Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (MARD), cuộc họp ban chỉ đạo dự án lần thứ 2 này có sự góp mặt của Cơ quan Hợp tác và phát triển Thuỵ Sỹ (SDC), cơ quan Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (NIAPP), Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), Bộ Tài chính (MoF), Vụ Kế hoạch- Bộ NN & PTNT (DoP), Vụ hợp tác quốc tế- Bộ NN & PTNT (ICD), và Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt (BVI). Chi tiết »

Tập huấn Nâng cao nhận thức, thực hành và xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em tại thành phố Kon Tum

Tập huấn Nâng cao nhận thức, thực hành và xây dựng chiến lược, kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em tại thành phố Kon Tum
Trong hai ngày 15,16/9/2016 vừa qua, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp & PTNT) phối hợp cùng Ban tiếp nhận dự án thành phố Kon Tum tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao nhận thức, hành động và xây dựng chiến lược kế hoạch hành động bảo vệ trẻ em”. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum” do tổ chức CBM tài trợ. Chi tiết »

Pages