Nghị định 16/2016/ND-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền cung cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chi tiết »

Về việc nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Về việc nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
Thời gian qua công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho nông dân đã được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện đã đưa lại hiệu quả đáng kể. Người học nghề nông nghiệp có thu nhập ổn định, biết áp dụng nghề đã học vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo ra được những nông sản có chất lượng, an toàn. Tuy vậy, vẫn còn không ít nông dân sau khi học nghề nông nghiệp chưa biết áp dụng nghề đã học vào sản xuất do không nắm đủ kiến thức, tay nghề để thực hiện các quy trình kỹ thuật sản xuất, gây lãng phí thời gian, tiền bạc của người học và ngân sách của nhà nước; công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Để nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp theo Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ đáp ứng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp tập trung triển khai một số nội dung sau. Chi tiết »

Pages

  • 1