Hội thảo trực tuyến Bức tranh Kinh tế Việt Nam và ĐBSCL: Dự báo kinh tế quý IV & triển vọng năm 2022

Ngôn ngữ: Việt Nam | English

VCCI tổ chức buổi hội thảo gồm có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNN Lê Minh Hoan cùng với các Chuyên gia kinh tế cùng lãnh đạo 13 tỉnh ĐBSCL bàn luận về tình hình kinh tế hiện tại và hướng phát triển kinh tế trong thời kì bình thường mới của Việt Nam cũng như các tỉnh ĐBSCL