Việt Nam sẽ "khử" nước mặn bằng năng lượng gió - VTC16