• Thông tin chi tiết đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển du lịch bền vững tỉnh Cao Bằng gắn với Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng (công viên địa chất)”. Mã số: ĐTĐL.CN - 34/20.
  • Khử nước mặn bằng năng lượng gió tại Việt Nam
  • Khởi động dự án RIICE giai đoạn 3 về Hệ thống thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng
  • Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm nông thôn mới
  • Việt Nam xuất siêu nông lâm thủy sản hơn 6 tỷ đô trong 8 tháng đầu năm 2019
  • Thông tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại các nền kinh tế mới nổi
  • Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam cải thiện chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng
  • Phim Dự án hòa nhập người khuyết tật trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và đa dạng hóa thu nhập tại thành phố Kon Tum
  • Đồng hành cùng người khuyết tật
  • Việt Nam sẽ

Liên kết

Thư viện