Liên hệ

VIỆN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ NÔNG NGHIỆP
61 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Tel : +84 24 38213317
Fax: +84 24 38214163
Email: info@niapp.org.vn