Đoàn Thanh niên Viện ra quân “Ngày Chủ Nhật Xanh”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 15 KH/ĐTN ngày 24/02/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Bộ về việc tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2019; nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên trong việc xây dựng và bảo vệ cơ quan, đơn vị xanh – sạch – đẹp và văn minh, Ban Thường vụ Đoàn Bộ triển khai chương trình “Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh”. Đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp đã tổ chức Ngày chủ nhật xanh tại trụ sở cơ quan số 61 hàng Chuối.

Đoàn Thanh niên Viện ra quân "Ngày Chủ Nhật Xanh"

Với sự tham gia của 20 đồng chí đoàn viên thanh niên Viện đã dọn dẹp, chỉnh trang, làm vệ sinh cơ quan.

Đoàn Thanh niên Viện ra quân "Ngày Chủ Nhật Xanh"

Đoàn Thanh niên Viện cũng đẩy mạnh tuyên truyền trước và sau hoạt động thông qua website Viện và các trang mạng xã hội để lan tỏa đến mọi người.

Đoàn Thanh niên Viện ra quân "Ngày Chủ Nhật Xanh"

Hoạt động lần này đã bổ sung cho khuôn viên của Viện 25 cây cảnh, góp phần xanh hóa khuôn viên của Viện, giúp bầu không khí trở nên trong sạch hơn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên chức, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi trường – xanh – sạch – đẹp góp phần hình thành nếp sống văn minh.