Quy hoạch phát triển sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quy hoạch phát triển sản xuất ngô toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 5448/QĐ-BNN-TT ngày 28 tháng 12 năm 2016.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *