NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ :
LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

QUỐC HỘI ‎——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ‎Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ‎————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm …

LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

LUẬT QUY HOẠCH ĐÔ THỊ   QUỐC HỘI ‎—— CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ‎Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ‎——– Số: 30/2009/QH12 Hà Nội, …