Lễ trưởng thành Đoàn năm 2020

Lễ trưởng thành Đoàn năm 2020

Sáng ngày 03/11/2020, được sự nhất trí của cấp ủy và Đoàn cấp trên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp trang trọng …