Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020

Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa giai đoạn 2014-2020 được phê duyệt theo Quyết định số 3367/QĐ-BNN-TT ngày 31 tháng 07 năm 2014.

Chi tiết quy hoạch xem tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *